• Ingrid

Koemestpreparaat


Op donderdag 18 april brachten we het koemestpreparaat uit op het land. In tegenstelling tot de gangbare landbouw bemesten we in de biologische en in de biodynamische landbouw niet de planten maar de bodem. We zorgen voor een levende bodem, omdat alleen leven, leven kan voortbrengen. En met leven bedoelen we de levenskrachten, de vitaliteit. Vitale groenten geven ons voeding in plaats van vulling.

Aan het begin van het seizoen geven we een krachtige impuls aan de bodem door het koemestpreparaat over het land uit te brengen. Daarbij geven we vitaliteit mee aan de bodem, zodat het bodemleven en de voedingsstoffen in de bodem actief worden.

Wat is een preparaat en hoezo een koehoorn?

In de vierde van de acht voordrachten van Rudolf Steiner (grondlegger van de biodynamische landbouw) in 1924, die de ‘landbouwcursus’ is gaan heten, vertelt Steiner kort samengevat het volgende. Op de plaats van de hoeven en de hoorns van de koe kan niets het lichaam verlaten. De huid is verhoornd. De stromingen in het lichaam worden daar bijzonder krachtig teruggeleid in het lichaam en werken daar door tot in de spijsvertering.

Koemest is als voeding binnengekomen in de koe, is daarna in zekere mate opgenomen door het lichaam, en heeft daarnaast energie afgegeven, waarna het restant is uitgescheiden. Dit restant, de mest dus, is gevuld met levenskrachten die zijn opgewekt in het spijsverteringskanaal. De mest is doortrokken met stikstof en zuurstof. De krachten die in het spijsverteringskanaal zijn opgewekt werken in op de bodem in het aarde-element. Dat maakt de bodem levend, organisch. Het is dan in de ontbindende fase, waar bodemleven een goede voedingsbodem vindt.

Het maken van het preparaat gaat als volgt: in oktober zijn twee hoorns gevuld met koemest. De hoorns zijn ingegraven op een plek in de moestuin op ongeveer een halve meter diepte. In deze hoorns is de mest opgesloten. De krachten uit de mest stralen in de holte en trekken alles uit de omgevende aarde mee naar binnen. Gedurende de winter, wanneer de aarde het meest levend is, vindt vitalisering van de mest plaats en ontstaat een geconcentreerde leven-schenkende kracht.

In het voorjaar, wanneer de bodem door de eerste bewerkingen is geopend, graven we de hoorns op en verdunnen de gecomposteerde mest in water. We geven er ook onze energie aan mee. Dat doen we door een uur lang te roeren. Hiermee wordt het water grondig doordrongen met de mest. Dat lijkt heel lang maar de ervaring leert dat het uur zo voorbij is. Iedereen die eraan meedoet, draait een minuut linksom en een minuut rechtsom. Zo wisselen we elkaar af. Als we met zijn tienen zijn, ben je dus maar 3 keer 2 minuten aan de beurt.

Daarna lopen we ieder met een emmer van het mengsel over het land en brengen we het met een stoffer uit over het land, waarna het zijn werk kan doen.


133 keer bekeken

Het heerlijke land

Sint Jacobsweg bij 13a

6581 KM Malden (Nijmegen)

tel 0638407388 

kvk 67717608

btw NL001873138B43