top of page

Oogstaanwijzingen
 

Hoe gaat het oogsten in zijn werk?
 

Dat wat er is wordt verdeelt onder de oogstdeelnemers. In dat wat je oogst houdt je rekening met wat de andere nog niet hebben gehad. Wij doen ons best om voor iedereen genoeg te telen, maar soms gebeurd het dat er een slakken plaag is of een droogte of door het weer de planten niet regelmatig groeien.

Sommige groenten op de oogstlijst zullen langer op de lijst blijven staan omdat ze of langer beschikbaar zijn of het bed nog niet leeg is of zoals een aantal vrucht dragende gewassen zoals de courgette niet in 1 keer 140 vruchten zullen geven. Of zoals de broccoli heel onregelmatig de broccoli vormt. We hebben veel courgette planten geplant maar het blijft natuur, ze geven niet allemaal tegelijk even groten vruchten. Het is dus ook zo dat als de courgette 4 weken op de oogstlijst staan je niet iedere week een courgette kunt oogsten. Daarom zetten we er een oranje vlag bij. Welke groenten dit zijn geven we aan d.m.v. een minnetje of in de introductie van de oogstmail.

We doen een beroep op jullie begrip dat niet altijd alles klaar ligt en tegelijk klaar is. Ook doen we een beroep op jullie verantwoordelijkheids (solidariteit) gevoel voor de mede oogster. Het zou fijn zijn als we dit samen voor elkaar krijgen.

 

Op het land staan vlaggetjes met naambordjes in bedden. In het bed waar de vlag met een naambordje staat mag er geoogst worden. 

De oranje vlag betekent: Let op! Van deze groenten is maar een klein beetje beschikbaar. Dus neem dan ook maar een klein beetje. Of neem niet en oogst van iets anders of zoals boven benoemd neem niet iedere week.

De minnetjes in de oogstmail bij beschikbare groenten geven hetzelfde aan als de oranje vlag.

Het kopje Wild bij de te oogsten groenten in dit bericht betekent dat het wilde planten zijn die over de gehele tuin kunnen opduiken, gebruik deze planten met mate!

Afsnijden

Bij afsnijden gebruik je een mesje. Je snijd de plant op 2cm boven de grond af. Zo blijven de wortels nog zitten in de grond en kan bijvoorbeeld in het geval van veldsla nieuwe velsdla aangroeien.

202304112102451000.jpg

Plukken

Bij plukken pluk je de bladeren van de groenten van buiten naar binnen (het hart van de plant), of van onder naar boven bijvoorbeeld bij spruitjes of boerenkool.
Het is de bedoeling dat het hart of de top van de plant in takt blijft, hierdoor kan de plant bladeren of spruiten blijven produceren.

202304112201001000.jpg

Toppen

Toppen is het inkorten van een jonge plant om deze in een struik vorm te laten groeien. Zaailingen kunnen anders opgroeien tot één enkele opgaande scheut. Door deze af te knippen, dus te toppen, zal de plant sneller zijtakken gaan vormen. Bij jonge zachte planten kan toppen met de vingers om zo de scheut weg te knijpen. Dit is bijvoorbeeld heel goed voor basilicum of Nieuw Zeelandse spinazie.

34678.jpg
bottom of page