top of page

Informatie en tuinafspraken 2023

Informatie en tuinafspraken 2022

Achtergrondinformatie  

· Het heerlijke land is een CSA-zelfoogsttuin. CSA staat voor Community Supported Agriculture. De oogstdeelnemers maken samen met de tuinder de moestuin mogelijk. Vertrouwen in elkaar en zorg voor mens, bodem, gewas en omgeving vormen de basis. Er wordt op biologische wijze geteeld.

· Het heerlijke land ligt op Landgoed Grootstal en opereert naar de visie van het landgoed, o.a. verbinding tussen stad en land. De duurzame en kleinschalige voedsel­productie kan worden gekoppeld aan andere (maatschappelijke) doelen, zoals zorg en educatie, passend in de visie van het landgoed.

· Fernande Pool en Vera Gotwalt zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van de moestuin. Als tuinders zetten zij zich samen met vrijwilligers en stagiaires in om van Het heerlijke land een mooie tuin te maken met een uitbundige oogst.

· Oogstdeelnemers betalen een vergoeding per persoon naar draagkracht (zie 'Informatie Solidaire Betaling'). Een oogstdeelnemer mag oogsten naar de behoefte van 1 persoon voor 1 week, en alleen voor vers gebruik. Eten er meer mensen mee in een gezin? Betaal dan voor elke persoon die mee eet een bijdrage. Kinderen doen mee voor de helft van de prijs. Is de oogst goed dan is er veel om te oogsten maar er gaat ook wel eens iets mis, bijvoorbeeld omdat het weer (even) niet meezit. Dan kan er minder te oogsten zijn. Als oogstdeelnemer deel je mee in dit risico. Uiteraard spant de tuinder zich in voor een goede oogst. Door veel verschillende groenten te telen wordt het risico van misoogsten zo veel mogelijk beperkt: er worden 100 verschillende gewassen geteeld en er is een ruime diversiteit aan kruiden. 

· Alle kosten die gemaakt worden, zoals grondbewerking, bemesting, huur, plant- en pootgoed, zaden, palen, netten, gereedschap en levensonderhoud voor de tuinder, worden betaald uit de inkomsten die gegenereerd worden via de bijdrage van oogstdeelnemers.

 

Oogstdeelnemer worden

Aanmelding gaat via de knop 'Ik wil meedoen' op de website. Deelnemers betalen voorafgaand aan het seizoen hun bijdrage. Is dit financieel niet mogelijk, dan kan er in overleg in termijnen betaald worden. Ook gedurende het seizoen kan aanmelding plaatsvinden voor de resterende maanden van het oogstseizoen. De prijs wordt dan naar rato berekend, naar de maand waarin je instapt. Betaling geschiedt door overmaking op NL46 TRIO 0320 4124 23 t.n.v. VOF Spruit o.v.v. Naam, aantal oogstdeelnemers HHL 2023.

 

Wat mag je als deelnemer verwachten

· Gevarieerd aanbod van 100 verschillende seizoens-groenten gedurende minstens 30 weken en een ruim aanbod aan verse kruiden. Minstens 5 verschillende groenten per week (met uitzondering van de eerste en laatste week) - en vaak veel meer. Je mag naar behoefte oogsten dus je kan als oogstdeelnemer een hele week verse groenten en kruiden eten.

- Ruime hoeveelheid aardbeien en bescheiden aanbod van ander kleinfruit.

- Gebruik van de bloemen in de pluktuin tegen donatie. 

· Een mooie tuin waar het fijn toeven is.

· Door het jaar heen verschillende activiteiten.

· Wekelijks een e-mail met informatie wat er die week geoogst kan worden en hoe je het oogst. Als je vragen hebt over de wijze van oogsten, teeltwijze, vruchtwisseling, bemesting enz. kun je die altijd aan de tuinders stellen.

· Inspraak in het teeltplan en in de overige tuinactiviteiten. Aan het eind van het teeltseizoen vindt een evaluatie plaats over het afgelopen jaar.

 

Oogsten

· In het wekelijks e-mailbericht wordt vermeld wat er geoogst kan worden. Als je niet weet hoe iets geoogst moet worden, schroom dan niet om het te vragen aan de tuinders of vrijwilligers.

·  Je oogst per bijdrage naar behoefte voor 1 persoon, alleen voor vers gebruik, en alleen de gewassen die aangegeven staan in het oogstbericht en waar een vlaggetje staat.

- Alleen in uitzonderlijke gevallen van overvloed of schaarste worden aantallen of hoeveelheden aangegeven. Maar bedenk dat alle deelnemers recht hebben op hun deel van de oogst.

- Je hoeft je wekelijkse portie niet in 1 keer te oogsten; de oogst mag verspreid worden over verschillende oogstdagen. 

- Oogst voorzichtig, met respect voor de planten en de grond.

· Je brengt zelf verpakking (zakjes, tas, bakjes) en een mesje mee.

 

Belangrijke regels

· Er mag uitsluitend over de paden gelopen worden dus niet op de bedden waar de groente geteeld wordt. Let er ook op dat je tijdens het oogsten niet per ongeluk op een bed gaat staan. Ook als een bed leeg is, mag er niet op gelopen worden. Zo houden we de grond en het bodemleven gezond. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een goede teelt.

· Kinderen zijn zeer welkom op de moestuin. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Kinderen mogen alleen onder begeleiding oogsten.

· Honden kunnen buiten de tuin aan de lijn gelegd worden; zij mogen niet op de moestuin komen.

Meehelpen is niet verplicht

 · Naast vrijwilligers zijn deelnemers welkom om mee te helpen. Wil je meewerken op de tuin, incidenteel een klus doen of een helpende hand toesteken tijdens een drukke periode? Of wil je helpen bij activiteiten zoals open dagen en oogstfeest of promotie en communicatie? Overleg met de tuinder waar jouw voorkeur naar uit gaat.

 

Toegang

· De moestuin is bereikbaar via de Sint Jacobsweg 13a, Malden.

· Auto’s en fietsen kunnen geparkeerd worden bij de ingang van de moestuin.

 

Openingstijden

De tuin is tijdens het oogstseizoen (mei t/m november) open voor deelnemers en bezoekers op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Eventuele afwijkende tijden, bijvoorbeeld tijdens een periode van hittegolf of na het ingaan van de wintertijd staan vermeld in het oogstbericht en op de website.

 

Privacyverklaring

Ons privacy beleid vindt u in de footer van onze website.

 

Meer informatie?

Website: www.hetheerlijkeland.nl

Tuinders: Fernande Pool en Vera Gotwalt

Email:  hetheerlijkeland@gmail.com

 

bottom of page