Informatie en tuinafspraken 2022

Achtergrondinformatie  

· Het heerlijke land is een CSA-zelfoogsttuin. CSA staat voor Community Supported Agriculture. De deelnemers die een oogstaandeel kopen, maken samen met de tuinder de moestuin mogelijk. Vertrouwen in elkaar en zorg voor mens, bodem, gewas en omgeving vormen de basis. Er wordt op biologische wijze geteeld.

· Het heerlijke land ligt op Landgoed Grootstal en opereert naar de visie van het landgoed, o.a. verbinding tussen stad en land. De duurzame en kleinschalige voedsel­productie kan worden gekoppeld aan andere (maatschappelijke) doelen, zoals zorg en educatie, passend in de visie van het landgoed.

· Fernande Pool en Vera Gotwalt zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van de moestuin. Als tuinders zetten zij zich samen met vrijwilligers en stagiaires in om van Het heerlijke land een fijne tuin te maken met een goede oogst.

· Als oogstdeelnemer deel je mee in de oogst voor het aantal oogstaandelen dat je hebt gekocht. Is de oogst goed dan is er veel om te oogsten maar er gaat ook wel eens iets mis, bijvoorbeeld omdat het weer (even) niet meezit. Dan kan er minder te oogsten zijn. Als oogstdeelnemer deel je mee in dit risico. Uiteraard spant de tuinder zich in voor een goede oogst. Door veel verschillende groenten te telen wordt het risico van misoogsten zo veel mogelijk beperkt.

· Alle kosten die gemaakt worden, zoals grondbewerking, bemesting, huur, plant- en pootgoed, zaden, palen, netten, gereedschap en levensonderhoud voor de tuinder, worden betaald uit de inkomsten die gegenereerd worden via de oogstaandelen.

 

Oogstdeelnemer worden

Aanmelding gaat via het aanmeldingsformulier dat op de website te vinden is. Er is keuze tussen een aandeel voor een seizoen of een doorlopend aandeel tot wederopzegging. Opzegging is alleen mogelijk tegen het eind van een jaar tot 1 december van het betreffende jaar. Je ontvangt dan voor 1 december van elk jaar bericht over de prijs voor het komende jaar en eventuele wijzigingen in de tuinafspraken. Deelnemers betalen voorafgaand aan het seizoen voor hun oogstaandeel.
Ook gedurende het seizoen kan aanmelding plaatsvinden voor de resterende maanden van het oogstseizoen. De prijs wordt dan naar rato berekend, naar de maand waarin je instapt.

Betaling geschiedt door overmaking op NL46 TRIO 0320 4124 23 t.n.v. VOF Spruit o.v.v. oogstaandeel HHL 2022/(naam).

 

Wat mag je als deelnemer verwachten

· Gevarieerd aanbod van seizoens-groenten gedurende ongeveer 30 weken. Gemiddeld ongeveer 5 verschillende groenten per week. Met één oogstaandeel eet je als volwassene een hele week verse groenten.

· Een mooie tuin waar het fijn toeven is.

· Door het jaar heen verschillende activiteiten.

· Wekelijks een e-mail met informatie wat er die week geoogst kan worden en hoe je het oogst. Als je vragen hebt over de wijze van oogsten, teeltwijze, vruchtwisseling, bemesting enz. kun je die altijd aan de tuinder stellen.

· Inspraak in het teeltplan en in de overige tuinactiviteiten. Aan het eind van het teeltseizoen vindt een evaluatie plaats over het afgelopen jaar.

 

Oogsten

· In het wekelijks e-mailbericht wordt vermeld wat er geoogst kan worden. Als je niet weet hoe iets geoogst moet worden, schroom dan niet om het te vragen.

·  Je oogst voor het aantal oogstaandelen dat je hebt gekocht.

· Oogst voorzichtig, met respect voor de planten en de grond. Bedenk dat alle deelnemers recht hebben op hun aandeel van de oogst. Er worden soms richtlijnen voor gewicht of aantal aangegeven om alle deelnemers de kans te geven van een bepaalde teelt te genieten.

· Je brengt zelf verpakking (zakjes, tas, bakjes) en een mesje mee.

 

Belangrijke regels

· Er mag uitsluitend over de paden gelopen worden dus niet op de bedden waar de groente geteeld wordt. Let er ook op dat je tijdens het oogsten niet per ongeluk op een bed gaat staan. Ook als een bed leeg is, mag er niet op gelopen worden. Zo houden we de grond en het bodemleven gezond. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een goede teelt.

· Kinderen zijn zeer welkom op de moestuin. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Kinderen mogen alleen onder begeleiding oogsten.

· Honden kunnen buiten de tuin aan de lijn gelegd worden; zij mogen niet op de moestuin komen.

Meehelpen is niet verplicht

 · Naast vrijwilligers zijn deelnemers welkom om mee te helpen. Wil je meewerken op de tuin, incidenteel een klus doen of een helpende hand toesteken tijdens een drukke periode? Of wil je helpen bij activiteiten zoals open dagen en oogstfeest of promotie en communicatie? Overleg met de tuinder waar jouw voorkeur naar uit gaat.

 

Toegang

· De moestuin is bereikbaar via de Sint Jacobsweg 13a, Malden.

· Auto’s en fietsen kunnen geparkeerd worden bij de ingang van de moestuin.

 

Openingstijden

De tuin is tijdens het oogstseizoen (mei t/m november) open voor deelnemers en bezoekers op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Eventuele afwijkende tijden, bijvoorbeeld tijdens een periode van hittegolf of na het ingaan van de wintertijd staan vermeld in het oogstbericht en op de website.

 

Privacyverklaring

Ons privacy beleid vindt u in de footer van onze website.

 

Meer informatie?

Website: www.hetheerlijkeland.nl

Tuinders: Fernande Pool en Vera Gotwalt

Tijdelijke email:  hetheerlijkeland@gmail.com

Informatie en tuinafspraken 2022